اخبار
06

برگزاری آزمون استخدامی پزشک خانواده

برگزاری آزمون استخدامی پزشک خانواده

در تاریخ 95/12/23 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان اقدام به برگزاری آزمون استخدامی جهت بکارگیری دو نیرو کارشناس مامایی برای مراکز شهرک جمهوری و ظهیری نمود. این آزمون در محل کانون پرورش فکری نوجوانان راس ساعت 9 صبح با حضور معاونت بهداشتی شهرستان، کارشناس مسئول واحد گسترش ستاد و حراست شبکه بهداشت و درمان برگزار گردید. آزمون بین 12 کارشناس مامایی که متقاضی بودند برگزار گردید

تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (135)
کد خبر: 12724
  • برگزاری آزمون استخدامی پزشک خانواده
  • برگزاری آزمون استخدامی پزشک خانواده
جستجو