طراحی سایت
اخبار
15

بازدید از کارگاه های برنج کوبی در شهرستان سیروان

بازدید از کارگاه های برنج کوبی در شهرستان سیروان

با توجه به فصل برداشت برنج و شروع به کار کارگاه های برنج کوبی در شهرستان سیروان طی یک طرح ضربتی مورخ 96/08/08 علاوه بر بازدید از کلیه این کارگاه ها و ثبت در سامانه جامع بازرسی محیط و کار,روشنایی این کارگاه ها بوسیله دستگاه لوکس متر اندازه گیری و در سامانه ثبت گردید.لازم به ذکر است در این بازرسی ها تعداد 5 عدد فرم اعلام نواقص صادر گردید و در خصوص روشنایی و پوسچر مناسب در محیط کار آموزش های لازم به کارگران و کارفرمایان داده شد.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (152)
کد خبر: 14509
  • بازدید از کارگاه های برنج کوبی در شهرستان سیروان
  • بازدید از کارگاه های برنج کوبی در شهرستان سیروان
  • بازدید از کارگاه های برنج کوبی در شهرستان سیروان
  • بازدید از کارگاه های برنج کوبی در شهرستان سیروان
  • بازدید از کارگاه های برنج کوبی در شهرستان سیروان
  • بازدید از کارگاه های برنج کوبی در شهرستان سیروان
جستجو