طراحی سایت
اخبار
تاریخ انتشار: یکشنبه 26 آذر 1396
جلسه كميته HSR

  جلسه كميته HSR

امتیاز: Article Rating

در روز يك شنبه مورخه 96/09/26 جلسه كميته HSR با حضور اعضاء كميته تشكيل وپس از اظهارات جناب آقاي دكتر جعفري زاده مدير محترم شبكه در خصوص اهميت طرح هاي پژوهشي وتاكيد بر تلاش همه همكاران در اين زمينه ،  هريك از اعضاء به بيان نقطه نظرات خود پرداختند و موارد زير به تصويب رسيد.

ا- مقرر گرديد خانم آمنه اوريايي كارشناس آموزش سلامت به عنوان رابط پژوهشي معرفي گردد.

2- مقرر گرديد جلسات كميته HSR به طور مستمر برگزار گردد.

3- مقرر گرديد كارگاه آموزشي روش تحقيق ومقاله نويسي براي كارشناسان ستادي برگزار گردد.

4- مقرر گرديد پروپوزالهاي تهيه شده پس از بررسي در كميته HSR  شهرستان توسط رابط پژوهشي پيگيري لازم بعمل آيد.

5- مقرر گرديد به پزشكان مراكز در خصوص ارائه طرح هاي پيشنهادي مكاتبه بعمل آيد

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه كميته HSR
  • جلسه كميته HSR
  • جلسه كميته HSR
ثبت امتیاز
جستجو