طراحی سایت
اخبار
تاریخ انتشار: چهارشنبه 13 دی 1396
کمیته کشاورزی

  کمیته کشاورزی

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 9/10/96 راس ساعت 10 صبح کمیته کشاورزی با حضور معاونت محترم بهداشتی شبکه بهداشت شهرستان سیروان,سرپرست اداره ترویج جهاد شهرستان,کارشناسان واحد مبارزه با بیماری ها ,کارشناس بهداشت محیط و کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای در دفتر معاونت شبکه بهداشت برگزار گردید.در ابتدای جلسه مهندس صادق هواسی با اشاره به همکاری های مفید شبکه بهداشت و جهاد کشاورزی بر لزوم بهداشت و سلامت شاغلین کشاورزی که درصد بزرگی از شاغلین شهرستان را به خود اختصاص داده تاکید کرده و خواستار ادامه همکاری های جدی این دو نهاد مسئول در روند آموزش و پیگیری کشاورزان شدند.سپس خانم اعظم خدادادی کارشناس بهداشت حرفه ای با ذکر اهداف کلی کمیته و گزارشی از مصبوبات کمیته پیشین و ابراز تشکر بابت پیگیری های جهاد کشاورزی,آمادگی خود را در خصوص تداوم همکاری ها با هدف کاهش بیماری های شغلی و افزایش آگاهی کشاورزان اعلام نمود.پس از بحث و تبادل نظر مواردی به تصویب و امضای طرفین رسید

اشتراک گذاری
تصاویر
  • کمیته کشاورزی
ثبت امتیاز
جستجو