X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 02 اسفند 1396
معارفه جناب آقای مهندس سهراب نژاد به عنوان سرپرست شبکه بهداشت درمان شهرستان سیروان

  معارفه جناب آقای مهندس سهراب نژاد به عنوان سرپرست شبکه بهداشت درمان شهرستان سیروان

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 96/12/02 با حضور فرماندار محترم شهرستان سیروان و جناب آقای دکتر ناصری فر معاونت محترم بهداشتی و دکتر نظری رییس حراست وآقای مهندس سپهر مسئول روابط عمومی دانشگاه ومسئولان ادارات شهرستان سیروان مراسم معارفه جناب آقای مهندس سهراب نژاد به عنوان سرپرست شبکه بهداشت درمان شهرستان سیروان وتکریم و تودیع ازدکتر جعفر زاده برگزار گردید ، در ابتدای این مراسم آقای جلیلیان فرماندار شهرستان سیروان ضمن تقدیر و تشکر از حضور مسئولان استانی و شهرستانی با بیان مطالبی از زحمات دکتر جعفرزاده تقدیر وتشکر کردند و برای آقای سهراب نژاد آرزوی موفقیت نمودند در ادامه ی مراسم دکترناصری فر نیز از زحمات دکتر جعفرزاده تقدیر و تشکر و برای مهندس سهراب نژاد آرزوی موفقیت نمودند در ادامه دکتر جعفر زاده ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین از همکاران و مجموعه اداری شهرستان سیروان تقدیر و تشکر کردندو طلب حلالیت نمودند و به آقای مهندس سهراب نژاد تبریک گفتند در ادامه مهندس سهراب نژاد ضمن خیر مقدم و تشکر از مسئولین ،از سوابق خود سخن گفتند و قول دادند که نهایت سعی خود را جهت خدمت رسانی به مردم این شهرستان به کار ببنددو همچنین از زحمات دکتر جعفر زاده در این مدت تقدیر و تشکر نمودند در ادامه دکتر نظری از زحمات اقای جعفرزاده تقدیر وبرای مهندس سهراب نژاد آرزوی موفقیت نمودند.در پایان مراسم آقای مهندس سپهر ضمن تشکر از حضار به مهندس سهراب نزاد تبریک و حکم سرپرستی ایشان را اهدا نمودند.و از زحمات دکتر جعفر زاده تشکر کردند و به رسم یادبود لوح تقدیری به ایشان اهدا گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • معارفه جناب آقای مهندس سهراب نژاد به عنوان سرپرست شبکه بهداشت درمان شهرستان سیروان
  • معارفه جناب آقای مهندس سهراب نژاد به عنوان سرپرست شبکه بهداشت درمان شهرستان سیروان
  • معارفه جناب آقای مهندس سهراب نژاد به عنوان سرپرست شبکه بهداشت درمان شهرستان سیروان
  • معارفه جناب آقای مهندس سهراب نژاد به عنوان سرپرست شبکه بهداشت درمان شهرستان سیروان
  • معارفه جناب آقای مهندس سهراب نژاد به عنوان سرپرست شبکه بهداشت درمان شهرستان سیروان
ثبت امتیاز