اخبار
تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 فروردین 1397
به مناسبت هفته اوتیسم

  به مناسبت هفته اوتیسم

امتیاز: Article Rating

به مناسبت هفته اوتیسم( 25_18فرودین 97 )  کارگاه آموزشی اوتیسم و غربالگری اولیه کودکان با همکاری واحد سلامت جمعیت و خانواده و واحد سلامت روان شهرستان سیروان جهت بهورزان این شهرستان برگزار شد، در این کارگاه خانم سلمیانی مسئول واحد سلامت جمعیت وخانواده و خانم نظری مسئول واحد بهداشت روان مطالبی در خصوص اوتیسم، انواع اوتیسم راههای تشخیص اوتیسم و راههای درمان اوتیسم برای بهورزان بیان کردند

اشتراک گذاری
تصاویر
  • به مناسبت هفته اوتیسم
  • به مناسبت هفته اوتیسم
  • به مناسبت هفته اوتیسم
ثبت امتیاز
جستجو