X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 12 تیر 1397
پایش گروهی مرکز خدمات جامع سلامت شهرک جمهوری

  پایش گروهی مرکز خدمات جامع سلامت شهرک جمهوری

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 97/04/11 و توسط سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سیروان، معاونت بهداشتی و کارشناسان مسئول واحدهای ستادی جلسه پایش گروهی در مرکز شهرک جمهوری برگزار شد در این جلسه که همکاران بهورز و کارشناس این مرکز مورد پایش قرار گرفت در ابتدای جلسه مهندس سهراب نژاد ضمن بیان مطالبی  در خصوص رتبه شهرستان واهمیت برنامه نظارت وگزارش عملکرد واحدهای بهداشتی به تفکیک مراکز با حضور بهورزان وکارشناسان بهداشتی  مسئول مرکز به صورت فصلی برگزار گردد در پایان واحدهای بهداشتی گزارش هر خانه بهداشت را به تفکیک ارایه نمودند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • پایش گروهی مرکز خدمات جامع سلامت شهرک جمهوری
ثبت امتیاز