X
تاریخ انتشار: یکشنبه 17 تیر 1397
برگزاری آزمون بهورزی

  برگزاری آزمون بهورزی

امتیاز: Article Rating
  • در تاریخ 97/04/16 و در محل کانون فرهنگی علامه طباطبایی لومار آزمون بهورزی جهت بهورزان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان برگزار شد

  • این آزمون توسط کارشناسان مسئول واحدها و به منظور ارزیابی علمی  و فنی بهورزان طراحی شده بود ،

  • در حاشیه این آزمون مهندس سهراب نژاد سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان برگزاری چنین آزمونهایی را مفید و ضروری دانستند و به بیان اهمیت این آزمونها پرداختند و بر ضرورت استمرار انجام این اقدامات تاکید نمودند

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری آزمون بهورزی
  • برگزاری آزمون بهورزی
ثبت امتیاز