X
تاریخ انتشار: یکشنبه 21 مرداد 1397
کارگاه آموزشی هپاتیتهای ویروسی وفشارخون

  کارگاه آموزشی هپاتیتهای ویروسی وفشارخون

امتیاز: Article Rating

درروز دوشنبه مورخ 97/05/08   درمحل سالن کانون فرهنگی آموزشی شهرستان سیروان کارگاه آموزشی هپاتیتهای ویروسی وفشارخون برگزار گردید.در این کارگاه آقای مهندس رضایی وخانم فرنگیس رسولی مدرسین کارشناسان واحد مبارزه با بیماریهای شهرستان سیروان مطالب در خصوص انواع هپاتیت، طریقه انتقال، و روشهای پیشگیری  بیان نممودند.کارگاه مورد نظر بمدت 8ساعت جهت کارکنان ادارجات وبهورزان ومراقبین سلامت و کارشناسان ستادی انجام گرفت.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • کارگاه آموزشی هپاتیتهای ویروسی وفشارخون
  • کارگاه آموزشی هپاتیتهای ویروسی وفشارخون
  • کارگاه آموزشی هپاتیتهای ویروسی وفشارخون
  • کارگاه آموزشی هپاتیتهای ویروسی وفشارخون
ثبت امتیاز