X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 مرداد 1397
بازدید معاون فنی استان از شبکه بهداشت درمان سیروان

  بازدید معاون فنی استان از شبکه بهداشت درمان سیروان

امتیاز: Article Rating

در روز سه شنبه مورخ 23/5/97 آقای مهندس چولکی معاون فنی معاونت  بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان بازدید بعمل اورد و با حضور سرپرست شبکه و پرسنل جلسه ای برگزار نمودند .در ابتدای جلسه مهندس سهراب نژاد سرپرست شبکه بهداشت درمان سیروان ضمن تشکر و قدردانی از حضور آقای مهندس چولکی  مطالبی را درخصوص شهرستان سیروان و وضعیت نیروهای مشغول به کار در این شهرستان ارایه نمودند.در ادامه مهندس چولکی با بیان این مطلب که برنامه های بهداشت و درمان شاخص محور می باشند بر ضرورت برنامه ریزی دقیق برای افزایش کارکرد واحدهای ستادی شهرستان تاکید نمودند.سپس به ارزیابی،بحث و تجزیه و تحلیل رتبه بندی شبکه ی بهداشت درمان سیروان پرداختند.در انتهای جلسه مسئولین واحدها به ارایه نقطه نظرات خود جهت بهبود و پیشبرد اهداف کاری مطالبی را بیان نمودند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید معاون فنی استان از شبکه بهداشت درمان سیروان
  • بازدید معاون فنی استان از شبکه بهداشت درمان سیروان
  • بازدید معاون فنی استان از شبکه بهداشت درمان سیروان
ثبت امتیاز