X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 14 شهریور 1397
بازدید رییس اداره بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت از سیروان

  بازدید رییس اداره بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت از سیروان

امتیاز: Article Rating

روز سه شنبه در تاریخ 13/5/97 رییس اداره بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت بهمراه دکتر احسان زاده ،مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان و معاونت بهداشتی شبکه  از شبکه بهداشت شهرستان، خانه بهداشت سرابکلان و  مراکز بهداشت گوراب و قنات آباد بازدید بعمل آورد. در این سفر دکتر استواری در جریان فعالیت ها و شاخص های بهداشتی قرار گرفت و دستوراتی را در جهت بهبود شرایط بهداشتی صادر کرد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید رییس اداره بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت از سیروان
  • بازدید رییس اداره بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت از سیروان
  • بازدید رییس اداره بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت از سیروان
  • بازدید رییس اداره بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت از سیروان
ثبت امتیاز