X
تاریخ انتشار: شنبه 14 مهر 1397
کشف و ضبط مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته

  کشف و ضبط مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته

امتیاز: Article Rating
طی بازدیدهای بعمل آمده کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت درمان سیروان از مراکز فروش موادغذایی در تاریخ 97/07/09 حدود 120 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته کشف و ضبط گردید .لازم به ذکر است هرنوع شکایت در خصوص عرضه موادغذایی را به سامانه 190 گزارش نمایید.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • کشف و ضبط مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته
ثبت امتیاز