X
تاریخ انتشار: یکشنبه 29 مهر 1397
تشکیل کمیته بیمه سلامت و پزشک خانواده شهرستان سیروان

  تشکیل کمیته بیمه سلامت و پزشک خانواده شهرستان سیروان

امتیاز: Article Rating
کمیته بیمه سلامت شهرستان سیروان با حضور معاونت بهداشتی استان و مدیرکل بیمه سلامت تشکیل گردید.در این برنامه ابتدا از مراکز بهداشتی درمانی سطح شهرستان بازدید بعمل آمد و مشکلات و کاستی های مراکز از نزدیک بررسی گردید.سپس در جلسه ستاد شبکه جناب مهندس سهراب نژاد ضمن عرض خیر مقدم به بیان چالش ها و مشکلات برنامه پزشک خانواده در شهرستان پرداخت و سپس اعضا در خصوص مطالب مطروحه نقطه نظرات خودرا بیان نمودند.در پایان مصوباتی جهت اجرا مقرر گردید.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • تشکیل کمیته بیمه سلامت و پزشک خانواده شهرستان سیروان
  • تشکیل کمیته بیمه سلامت و پزشک خانواده شهرستان سیروان
ثبت امتیاز