X
تاریخ انتشار: دوشنبه 28 آبان 1397
ساعت ورزش برای کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان

  ساعت ورزش برای کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان

امتیاز: Article Rating

به همت مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سیروان ساعت ورزش برای کارکنان شبکه شهرستان سیروان برگزار گردید ددر این فعالیت که روزهای یکشنبه و سه شنبه انجام می گیرد کارمندان به انجام نرمش و ورزش فوتسال می پردازند.مهندس سهراب نژاد هدف از این حرکت را ایجاد نشاط و شادابی بین کارمندان ذکر نمودند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • ساعت ورزش برای کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان
  • ساعت ورزش برای کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان
ثبت امتیاز