X
تاریخ انتشار: یکشنبه 02 دی 1397
کلاس آموزشی با موضوع حمایت کودکان و پیشگیری از کودک آزاری

  کلاس آموزشی با موضوع حمایت کودکان و پیشگیری از کودک آزاری

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 97/09/25 کلاس آموزشی با موضوع حمایت کودکان و پیشگیری از کودک آزاری برای والدین در مهد کودک آفتاب سیروان توسط کارشناس بهداشت واحد روان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سیروان برگزار گردید در این کلاس خانم نظری منفرد مطالبی را در این خصوص به حضار ارایه کردند و در پایان به چند نفر مشاوره چهره به چهره ارایه گردید

اشتراک گذاری
تصاویر
  • کلاس آموزشی با موضوع حمایت کودکان و پیشگیری از کودک آزاری
ثبت امتیاز