X
تاریخ انتشار: یکشنبه 09 دی 1397
حضور پزشکان متخصص در شهرستان

  حضور پزشکان متخصص در شهرستان

امتیاز: Article Rating
به همت مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان پزشکان متخصص داخلی ، اعصاب و روان و اطفال  به ارایه خدمت در شهرستان سیروان پرداختند و موجب سپاسگزاری و قدردانی مردم شهرستان سیروان سیروان از آنها شد.مهندس سهراب نژاد در این باره افزودند ازین پس به صورت متناوب شاهد حضور پزشکان متخصص در این شهرستان جهت خدمت رسانی به مردم خواهیم بود
اشتراک گذاری
تصاویر
  • حضور پزشکان متخصص در شهرستان
ثبت امتیاز