X
تاریخ انتشار: یکشنبه 16 دی 1397
کلاس آموزشی در زمینه فشار خون و دیابت

  کلاس آموزشی در زمینه فشار خون و دیابت

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 97/10/15 و توسط پرسنل درمانگاه شهدای گوراب کلاس آموزشی در زمینه فشار خون و دیابت برای جمعیت تحت تحت پوشش آن مرکز برگزار گردید در این کلاس اموزشی مطالبی در خصوص فشار خون و دیابت، آشنایی با ریسک فاکتور ها و روش تغذیه مناسب جهت پیشگیری از این بیماریها مطالبی ارایه شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • کلاس آموزشی در زمینه فشار خون و دیابت
  • کلاس آموزشی در زمینه فشار خون و دیابت
ثبت امتیاز