X
تاریخ انتشار: دوشنبه 24 دی 1397
بازدید فرماندار و بخشدار مرکزی سیروان بمناسبت روز پرستار

  بازدید فرماندار و بخشدار مرکزی سیروان بمناسبت روز پرستار

امتیاز: Article Rating

بمناسبت روز پرستار فرماندار و بخشدار مرکزی سیروان از اورژانس و شبکه بهداشت درمان شهرستان سیروان بازدید بعمل آوردند

در این دیدار رحیمی مقدم فرماندار سیروان ضمن تشکر از یاست دانشگاه و مدیریت شبکه بهداشت و درمان به خاطر ارایه خوب و در شان مردم سیروان تقدیر و تشکر کردند و خواستار اهتمام و تلاش همه ادارات سیروان شد

در این جلسه پس از بازدید از اورژانس آزمایشگاه دندانپزشکی و رادیولوژی ضمن ابراز رضایت از عملکرددانشگاه خواستار تداوم حضور نمتخصصین شد

در پایان این دیدار از پرستاران شاغل در اورژانس و شبکه تقدیر بعمل آمد.َ

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید فرماندار و بخشدار مرکزی سیروان بمناسبت روز پرستار
  • بازدید فرماندار و بخشدار مرکزی سیروان بمناسبت روز پرستار
  • بازدید فرماندار و بخشدار مرکزی سیروان بمناسبت روز پرستار
  • بازدید فرماندار و بخشدار مرکزی سیروان بمناسبت روز پرستار
ثبت امتیاز