X
تاریخ انتشار: یکشنبه 25 فروردین 1398
بازدید کارشناسان بهداشت محیط شهرستان سیروان از انبار مواد غذایی  وآشپزخانه تهیه غذای روستاهای منطقه عرب رودبار

  بازدید کارشناسان بهداشت محیط شهرستان سیروان از انبار مواد غذایی وآشپزخانه تهیه غذای روستاهای منطقه عرب رودبار

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 98/01/25 بازدید کارشناسان بهداشت محیط شهرستان سیروان از انبار مواد غذایی  وآشپزخانه تهیه غذای روستاهای منطقه عرب رودبار صورت گرفت ، در این بازدید کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای از نزدیک به بازدید از فضا و مواد غذایی مورد استفاده پرداختندو در جریان نحوه تهیه و توزیع مواد غذایی سالم و بهداشتی به سیل زدگان آن منطقه قرار گرفتند

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید کارشناسان بهداشت محیط شهرستان سیروان از انبار مواد غذایی  وآشپزخانه تهیه غذای روستاهای منطقه عرب رودبار
ثبت امتیاز