X
تاریخ انتشار: یکشنبه 05 خرداد 1398
جلسه کارگروه بسیج ملی کنترل فشارخون

  جلسه کارگروه بسیج ملی کنترل فشارخون

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 98/02/29 جلسه کارگزوه بسیج ملی کنترل فشارخون شهرستان سیروان برگزار گردید.در این جلسه که با حضور مدیران دستگاه های شهرستان سیروان برگزار گردید مهندس سهراب نژاد مدیریت محترم شبکه ابتدا توضیحات مبسوطی را در خصوص علل بروز این بیماری ارایه نمودند.در ادامه ضمن معرفی اهداف و نقشه راه بسیج ملی کنترل فشارخون از مدیران دسگاه ها درخواست شد که در اجرای این طرح نهایت مساعدت و همکاری را بعمل آورند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه کارگروه بسیج ملی کنترل فشارخون
  • جلسه کارگروه بسیج ملی کنترل فشارخون
ثبت امتیاز