X
تاریخ انتشار: یکشنبه 05 آبان 1398
بازدید کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام از شبکه بهداشت و درمان سیروان

  بازدید کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام از شبکه بهداشت و درمان سیروان

امتیاز: Article Rating

کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام از شبکه بهداشت و درمان سیروان بازدید نمودند.در این بازدید که مدیر شبکه بهداشت سیروان نیز حضور داشتند از بخش های مختلف درمانگاه شهید فیاض بخش لومار بازدید بعمل آمد و کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه ضمن بررسی کمی و کیفی تجهیزات پزشکی مستقر در درمانگاه لومار نکاتی را به پرسنل درمانی و مسول مرکز لومار یادآور شدند و آقای مهندس سهراب نژاد مدیر شبکه بهداشت سیروان نیز گزارشی از اقدامات انجام شده جهت تامین و تجیز درمانگاه لومار ارایه نمودند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام از شبکه بهداشت و درمان سیروان
ثبت امتیاز