شماره: 14964
1396/09/26
آموزش بلوغ و سلامت باروری
آموزش بلوغ و سلامت باروری

 

کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان با همکاری آموزش و پرورش شهرستان در تاریخ 96/09/20 لغایت 96/09/22  اقدام به برگزاری کلاس های آموزش بلوغ و سلامت باروری ( طرح بشری ) جهت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول تمام مدارس شهرستان نمودند و به تعدا 200 دانش آموز آموزش های بهداشتی مرتبط در این راسته ارائه گردید ، همچنین در طی این جلسات آموزش های لازم نیز به والدین دانش آموزان ارائه گردید .

حق انتشار محفوظ است ©