شماره: 15140
1396/10/13
کلاس آموزشی طب کار
کلاس آموزشی  طب کار

کلاس آموزشی تحت عنوان طب کار و بیماری های شغلی مورخ 10/10/96 جهت پزشکان مراکز توسط کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای شهرستان سیروان برگزار گردید.در این کلاس که با حضور معاونت محترم بهداشتی,واحد گسترش شبکه و واحد بهداشت خانواده نیز پزشکان مراکز تشکیل گردید ضمن تاکید بر همکاری پزشکان محترم با واحد های ستادی شبکه آموزش هایی از قبیل نحوه تکمیل فرم پنج برگی معاینات,تاکید بر اندازه گیری فشار خون و قد و وزن کارگران و کارفرمایان و بیماری های شغلی شایع, طرح غربالگری دیاپن (بیماری های غیر واگیر) و نحوه تکمیل فرم مربوطه توسط پزشکانی که به عنوان مراقب سلامت مشغول فعالیت اند ارائه گردید.

حق انتشار محفوظ است ©