شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

کلاسی آموزشی تحت عنوان" بهداشت کشاورزی" و "ارگونومی در ادارات"

کلاسی آموزشی تحت عنوان" بهداشت کشاورزی" و "ارگونومی در ادارات"

مورخ 8/11/96 کلاسی آموزشی تحت عنوان" بهداشت کشاورزی" و "ارگونومی در ادارات"  جهت کارکنان اداره جهاد کشاورزی شهرستان سیروان توسط واحد بهداشت حرفه ای ستاد برگزار گردید. وموارد زیر برای شرکت کنندگان توضیح داده شد

1-تعریف بهداشت کشاورزی و اهداف آن

2-بررسی عوامل زیان آور فیزیکی,شیمیایی,ارگونومی و بیولوژیک در کشاورزی

3-سموم کشاورزی وطریقه سم پاشی

4-اقدامات اولیه در رابطه با شخص مسموم

5-اصول اولیه آنالیز محیط کاری جهت پیاده سازی ارگونومی

6-مشخصات میز و صندلی و تجهیزات اداری ارگونومی

7-پیشگیری از خستگی اداری در کار با مانیتور

8-روشنایی و صدای استاندارد در ادارات

9-نرمش های مخصوص در ادارت در جهت کاهش اختلالات عضلانی

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (78)
کد خبر: 15469