شماره: 15510
1396/11/23
کلاس آموزشی علایم و راه های پیشگیری از بیماری آنفلوآنزا
کلاس آموزشی علایم و راه های پیشگیری از بیماری آنفلوآنزا

در پی تشدید فصل سرما و بروز موار بیماری آنفلوآنزا ، واحد مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان اقدام به پیش بینی کلاس های آموزشی جهت جمعیت تحت پوشش نموده است . در همین راستا در تاریخ 96/11/09 روز دو شنبه آقای ابوالفضل عزیزیان به هنرستان خلیج فارس شهر لومار مراجعه کرده و جهت دانش آموزان و معلمان این مدسه کلاس آموزشی علایم و راه های پیشگیری از بیماری آنفلوآنزا و همچنین نحوه صحیح شستن دست ها برگزار کرده است .

حق انتشار محفوظ است ©