شماره: 15602
1396/12/08
هفته سلامت مردان ایرانی
هفته سلامت مردان ایرانی

در تاریخ 96/12/06 و به مناسبت هفته سلامت مردان ایرانی و با شعار ورزش کلید طلایی سلامت مردان در حیاط شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان مراسمی به این منظور انجام شد که در این مراسم پرسنل شبکه بهداشت به انجام حرکات و نرمش های ورزشی پرداختند و همچنین در حاشیه این مراسم خانم سلیمانی مسئول واحد بهداشت خانواده در باره این هفته  ونیز اهمیت سلامت مردان ایرانی برای شرکت کنندگان مطالبی بیان کردند.

حق انتشار محفوظ است ©