شماره: 15705
1396/12/20
کارگاه آموزشی اهمیت سالهای اولیه کودکی
کارگاه آموزشی اهمیت سالهای اولیه کودکی

به مناسبت  گرامیداشت هفته آگاهی از مغز ( 11-4 اسفندماه ) با شعار سال : مغزت رو بشناس : کارگاه آموزشی اهمیت سالهای اولیه کودکی و تکامل مغز جهت کلیه ی کارشناسان مامایی و سلامت خانواده  شاغل مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت بهداشت  تحت پوشش  درتاریخ 96/12/09 توسط واحد سلامت جمعیت و خانواده  شهرستان سیروان برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©