شماره: 15742
1396/12/22
کارگاه آموزشی حجاب و عفاف
کارگاه آموزشی حجاب و عفاف

به مناسبت گرامیداشت زاد روز دخت نبی اکرم (ص) و  مقام زن  مراسم گرامیداشت روز زن به همراه کارگاه آموزشی حجاب و عفاف جهت کلیه بانوان شاغل در شبکه بهداشت و درمان توسط واحد سلامت جمعیت و خانواده شبکه در تاریخ 96/12/19 برگزار گردید در این مراسم از کلیه ی بانوان شاغل توسط ریاست محترم شبکه تقدیر و تشکر به عمل آمد همچنین از یک رابط بهداشتی زن نمونه و یک بهورز زن نمونه تقدیر ویژه به عمل آمد.

حق انتشار محفوظ است ©