شماره: 15888
1397/01/08
برنامه بسیج سلامت نوروزی واحد بهداشت محیط
برنامه بسیج سلامت نوروزی واحد بهداشت محیط

برنامه بسیج سلامت نوروزی واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سیروان  از مورخه 15/12/96 لغایت 15/1/97 فعال و بطور 24 ساعته آماده دریافت و پیگیری  شکایات مردمی و شکایات ثبت شده در سامانه 190 می باشد در این برنامه تاکنون حدود 228 مورد بازدید از مراکز عرضه موادغذایی، اماکن عمومی و بین راهی و سامانه های آبرسانی انجام شده است در این بازدیدها حدود  97 اخطاریه نواقص بحرانی و غیر بحرانی به متخلفین بهداشتی داده شده است و ضمن نمونه برداری و آزمایش آب و مواد غذایی انطباق آنها با استانداردهای بهداشتی کنترل و مواد غذایی فاسد و غیر قابل مصرف جمع آوری و به متصدیان مراکز عرضه مواد غذایی  در خصوص رعایت بهداشت محیط و عدم فروش و نگهداری محصولات غذایی غیر مجاز آموزش و تذکر داده می شود .

این بازدید ها با همکاری دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان ، تعزیرات حکومتی، ناحیه انتظامی شهرستان و صنعت و معدن و... انجام گردید.

حق انتشار محفوظ است ©