شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

به مناسبت هفته اوتیسم

به مناسبت هفته اوتیسم

به مناسبت هفته اوتیسم( 25_18فرودین 97 )  کارگاه آموزشی اوتیسم و غربالگری اولیه کودکان با همکاری واحد سلامت جمعیت و خانواده و واحد سلامت روان شهرستان سیروان جهت بهورزان این شهرستان برگزار شد، در این کارگاه خانم سلمیانی مسئول واحد سلامت جمعیت وخانواده و خانم نظری مسئول واحد بهداشت روان مطالبی در خصوص اوتیسم، انواع اوتیسم راههای تشخیص اوتیسم و راههای درمان اوتیسم برای بهورزان بیان کردند

تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (90)
کد خبر: 16022