شماره: 16103
1397/02/04
همایش پیاده روی به مناسبت هفته سلامت
همایش پیاده روی به مناسبت هفته سلامت

همایش پیاده روی به مناسبت هفته سلامت

در چهارمین روز از هفته سلامت و با شعار حمایت از فقرا در دسترسی به خدمات سلامت و در روز سه شنبه 04/02/97 همایش پیاده روی به مناسبت هفته سلامت در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سیروان برگزار شد، در این همایش که کارکنان ستادی شهرستان و کارکنان اداری درمانگاه لومار در آن حضور داشتند شرکت کندگان مسیر درمانگاه تا پارک جنگلی را به پیاده روی پرداختند و در پایان همایش پیاده روی مراسم صبحانه سالم نیز برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©