شماره: 16234
1397/02/16
کلاس آموزشی بهداشت روان
کلاس آموزشی بهداشت روان

در تاریخ 97/02/08 و به مناسبت هفته سلامت کلاس آموزشی بهداشت روان در مدرسه فضیلت برگزار شد، در این کلاس آموزشی که توسط خانم نظری کارشناس بهداشت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان برگزار گردید درباره شناخت آسیبهای فضای مجازی و پیشگیری از خودکشی مطالبی ارائه گردید و حاضرین در خصوص نحوه استفاده از فضای مجازی و ایمن سازی در مقابل خطرات فضای مجازی به بحث پرداختند، همچنین بحث مشارکتی با حاضرین صورت گرفت و بعد از اتمام کلاس مشاوره رو در رو برای 6 نفر انجام شد.

حق انتشار محفوظ است ©