شماره: 16274
1397/02/19
برگزاری کمیته فنی
برگزاری کمیته فنی

در تاریخ 97/02/18 با حضور سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان،  معاونت بهداشتی و مسئولین واحدهای ستادی کمیته فنی در دفتر سرپرستی شبکه برگزار گردید، در ابتدای جلسه آقای مهندس سهراب نژاد ضمن خوش آمد گویی به مسئولین واحدها، برای بهتر شدن عملکرد واحدها مطالبی بیان کردند بعد از آن آقای مهندس هواسی به بحث در مورد عملکرد واحدهای ستادی به بحث پرداختند و برای پیشرفت و بهتر شدن شاخص های هر واحد با همکاری آنها راهکار هایی ارائه شد، در پایان مسئولین واحدها به بیان نقاط ضعف و قوت خود پرداختند.

حق انتشار محفوظ است ©