شماره: 16624
1397/03/22
برگزاری کمیته فنی پایان خرداد
برگزاری کمیته فنی پایان خرداد

  • در تاریخ 97/03/21 با حضور سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان،  معاونت بهداشتی و مسئولین واحدهای ستادی کمیته فنی در دفتر سرپرستی شبکه برگزار گردید،

  •  در ابتدای جلسه آقای مهندس سهراب نژاد ضمن خوش آمد گویی به مسئولین واحدها، به بیان و تفسیر روش حل مشکلات  وکاستی های شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان پرداختند بعد از آن آقای مهندس هواسی به بحث در مورد مصوبات جلسه قبل کمیته فنی وهمچنین پیگیری اجرای آنها پرداختند و مصوباتی برای این جلسه به تصویب رسید،

  •  در پایان مسئولین واحدها به بیان نظرات خود برای پیشرفت و بهتر شدن شاخص های هر واحد پرداختند.

حق انتشار محفوظ است ©