شماره: 16870
1397/04/17
برگزاری آزمون بهورزی
برگزاری آزمون بهورزی

  • در تاریخ 97/04/16 و در محل کانون فرهنگی علامه طباطبایی لومار آزمون بهورزی جهت بهورزان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان برگزار شد

  • این آزمون توسط کارشناسان مسئول واحدها و به منظور ارزیابی علمی  و فنی بهورزان طراحی شده بود ،

  • در حاشیه این آزمون مهندس سهراب نژاد سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان برگزاری چنین آزمونهایی را مفید و ضروری دانستند و به بیان اهمیت این آزمونها پرداختند و بر ضرورت استمرار انجام این اقدامات تاکید نمودند

حق انتشار محفوظ است ©