شماره: 17150
1397/05/21
کارگاه آموزشی هپاتیتهای ویروسی وفشارخون
کارگاه آموزشی هپاتیتهای ویروسی وفشارخون

درروز دوشنبه مورخ 97/05/08   درمحل سالن کانون فرهنگی آموزشی شهرستان سیروان کارگاه آموزشی هپاتیتهای ویروسی وفشارخون برگزار گردید.در این کارگاه آقای مهندس رضایی وخانم فرنگیس رسولی مدرسین کارشناسان واحد مبارزه با بیماریهای شهرستان سیروان مطالب در خصوص انواع هپاتیت، طریقه انتقال، و روشهای پیشگیری  بیان نممودند.کارگاه مورد نظر بمدت 8ساعت جهت کارکنان ادارجات وبهورزان ومراقبین سلامت و کارشناسان ستادی انجام گرفت.

حق انتشار محفوظ است ©