شماره: 17197
1397/05/28
جلسه سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان با نمایندگان سازمان های مردم نهاد
جلسه سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان با نمایندگان سازمان های مردم نهاد

در تاریخ 24/5/97 جلسه ای با حضور مهندس سهراب نژاد سرپرست  شبکه بهداشت درمان سیروان و نمایندگان سازمان های مردم نهاد(سمن های فعال) در شهرستان سیروان برگزار گردید.در این جلسه آقای مهندس سهراب نژاد نسبت به تشکیل سمن مرتبط با بهداشت و درمان در شهرستان سیروان در حوزه جلب مشارکت عمومی و اموزش مطالبی را ارایه نمودند.سپس نمایندگان سمن ها به ارایه نقطه نظرات خود پرداختند.در پایان مقرر گردید نسبت به پیگیری مصوبات جلسه اقدامات مناسب بعمل آید.

 

حق انتشار محفوظ است ©