شماره: 18514
1397/07/02
همایش تجلیل و تقدیر از بهورزان تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان
همایش تجلیل و تقدیر از بهورزان تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان

روز یکشنبه در تاریخ 97/07/01  همایش تجلیل و تقدیر از بهورزان تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان برگزار گردید ، در این مراسم ابتدا جناب مهدس سهراب نژاد مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان ضمن تقدیر و تشکر از همکاران بهورز بجهت زحمات ارزنده و خالصانه ی آنها روز بهورز را نیز تبریک گفت.در ادامه آقای مهندس هواسی معاونت محترم بهداشتی  ضمن تبریک روز بهورز ، بهورزان نمونه شهرستان را معرفی نمودند و ادامه همکاران بهورز مشکلات خود را با مدیریت و معاونت شبکه در میان گذاشتند . در پایان با اعطا جوایز و لوح تقدیر از بهورزان تجلیل به عمل آمد .

حق انتشار محفوظ است ©