شماره: 18515
1397/07/02
کارگاه آموزشی تدوین برنامه پاسخ سلامت در بلایا و فوریت ها EOP
کارگاه آموزشی تدوین برنامه پاسخ سلامت در بلایا و فوریت ها EOP

روز یکشنبه در تاریخ 01/07/97 کارگاه آموزشی تدوین برنامه پاسخ سلامت در بلایا و فوریت ها EOP جهت کارشناسان ستادی و کارشناسان رده محیطی و بهورزان برگزار گردید . در این کارگاه آموزشی ابتدا جناب مهندس هواسی معاونت محترم بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان ضمن بیان خیر مقدم به آقای مهندس نوراله رستمی کارشناس مسول واحد بلایای معاونت محترم بهداشتی ، نسبت به اهمیت برنامه EOP مطالبی را ایراد نمودند و در ادامه آقای مهندس رستمی آموزش های لازم را ارایه دادند .


حق انتشار محفوظ است ©