شماره: 18528
1397/07/03
کارگاه آموزشی پدیکلوزس و هماهنگی نحوه بازدید از مدارس
کارگاه آموزشی پدیکلوزس و هماهنگی نحوه بازدید از مدارس

در تاریخ  97/07/01روز یکشنبه به مناسبت اول مهرماه و بازگشایی مدارس کارگاه آموزشی پدیکلوزس و هماهنگی نحوه بازدید از مدارس ، آموزش های ارایه شده به دانش آموزان و ... جهت کارشناسان رده محیطی و بهورزان برگزار گردید . در این کارگاه آموزشی ابتدا جناب مهندس سهراب نژاد مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان مطالبی را در خصوص اهمیت بازدید مدارس به طور مرتب و همچنین نحوه آموزش ها بخصوص فعالیت کششی و کوله پشتی ایراد نمودند.

حق انتشار محفوظ است ©