شماره: 19448
1397/08/28
ساعت ورزش برای کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان
ساعت ورزش برای کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان

به همت مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سیروان ساعت ورزش برای کارکنان شبکه شهرستان سیروان برگزار گردید ددر این فعالیت که روزهای یکشنبه و سه شنبه انجام می گیرد کارمندان به انجام نرمش و ورزش فوتسال می پردازند.مهندس سهراب نژاد هدف از این حرکت را ایجاد نشاط و شادابی بین کارمندان ذکر نمودند.

حق انتشار محفوظ است ©