شماره: 22582
1398/01/25
بازدید کارشناسان بهداشت محیط شهرستان سیروان از انبار مواد غذایی وآشپزخانه تهیه غذای روستاهای منطقه عرب رودبار
بازدید کارشناسان بهداشت محیط شهرستان سیروان از انبار مواد غذایی  وآشپزخانه تهیه غذای روستاهای منطقه عرب رودبار

در تاریخ 98/01/25 بازدید کارشناسان بهداشت محیط شهرستان سیروان از انبار مواد غذایی  وآشپزخانه تهیه غذای روستاهای منطقه عرب رودبار صورت گرفت ، در این بازدید کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای از نزدیک به بازدید از فضا و مواد غذایی مورد استفاده پرداختندو در جریان نحوه تهیه و توزیع مواد غذایی سالم و بهداشتی به سیل زدگان آن منطقه قرار گرفتند

حق انتشار محفوظ است ©