شماره: 23341
1398/03/08
برگزاری کلاس آموزشی بسیج ملی کنترل فشار خون
برگزاری کلاس آموزشی بسیج ملی کنترل فشار خون

به منظور اجرای هرچه بهتر بسیج کنترل ملی فشار خون کلاس آموزشی ...

به منظور اجرای هرچه بهتر بسیج ملی کنترل فشار خون کلاس آموزشی جهت بهورزان ،ماما ها و کارشناسان مراکز سطح شهرستان سیروان توسط آقای صید محمد رضایی مسول واحد مبارزه با بیماری ها برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©