شماره: 23914
1398/04/26
بازدید سرزده دادستان سیروان از شبکه بهداشت و درمان شهرستان
بازدید سرزده دادستان سیروان از شبکه بهداشت و درمان شهرستان

در تاریخ 98/04/24 دادستان جوان شهرستان سیروان بصورت سرزده از شبکه بهداشت و درمان شهرستان بازدید نمود.در این بازدید که به اتفاق ریاست محترم شبکه بهداشت انجام شد ابتدا با حضور در درمانگاه شهید فیاض بخش لومار از بخش های مختلف درمانگاه بازدید بعمل آمد و دادستان سیروان در جریان روند خدمت دهی به مراجعین قرار گرفتند.همچنین مسولین واحدهای مربوطه از روند انجام امورات گزارشاتی ارایه کردند .در پایان نیز دادستان محترم سیروان ضمن تشکر و قدردانی از کلیه عوامل بهداشتی و درمانی سطح شهرستان اعلام آمادگی خودرا جهت همکاری با شبکه بهداشت و درمان در جهت ارایه هرچه بهتر خدمات به مردم اعلام نمودند.

حق انتشار محفوظ است ©