شماره: 24564
1398/06/27
معاون بهداشتی شبکه بهداشت سیروان معرفی گردید
معاون بهداشتی شبکه بهداشت سیروان معرفی گردید

تودیع و معارفه معاونت بهداشتی

در تاریخ 98/06/25 معاون اسبق بهداشتی تودیع و معاونت جدید معرفی گردید.در این جلسه آقای مهندس سهراب نژاد مدیریت محترم شبکه بهداشت سیروان از خدمات شایسته آقای مهندس هواسی تقدیر و مهندس شفیعی را به عنوان معاونت بهداشتی جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان معرفی نمودند.

حق انتشار محفوظ است ©