شماره: 3493
1393/06/02
اطلاعیه جذب پزشک
اطلاعیه جذب پزشک

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سیروان در نظر دارد جهت تامین نیروی پزشک مورد نیازمراکز بهداشتی درمانی خود ااقدام به جذب پزشک به صورت قرارداد آزاد 15 یا 30 روزه نماید.لذا همکاران محترم پزشک متقاضی خدمت در مناطق مذکور می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد گسترش شبکه سیروان مراجعه و یا از طریق شماره تلفن های  08434724522 – 09188428973 کسب اطلاع نمایند.

 
حق انتشار محفوظ است ©