X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 فروردین 1399
برگزاری جلسه با خیرین شهرستان سیروان

  برگزاری جلسه با خیرین شهرستان سیروان

امتیاز: Article Rating
جلسه ی خیرین شهرستان سیروان با حضور فرماندار،امام جمعه شهرستان،رییس دادگستری و مدیر شبکه بهداشت شهرستان برگزار شد.در این جلسه که دونفر از خیرین شهرستان به نمایندگی از خیرین شهرستانی حضور داشتند درخصوص جلب مشارکت مردم در راستای بهبود وضعیت بهداشت و درمان شهرستان و نحوه هزینه کرد مبالغ جذب شده بحث و تبادل نظر شد
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه با خیرین شهرستان سیروان
  • برگزاری جلسه با خیرین شهرستان سیروان
  • برگزاری جلسه با خیرین شهرستان سیروان
  • برگزاری جلسه با خیرین شهرستان سیروان
  • برگزاری جلسه با خیرین شهرستان سیروان
ثبت امتیاز