X
بازدید ریاست دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان
01
اسفند
بازدید ریاست دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان

 3 بازدید

✅ روز(سه شنبه) دکتر همتی ریاست  دانشگاه به همراه معاونین بهداشت ،درمان و رئیس حراست و بازرسی دانشگاه از شهرستان سیروان بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند خدمات رسانی به مردم...

  • آدرس : سیروان، لومار، روبروی فرمانداری
  • کد پستی: 6955115435
  • شماره تماس : 08434724515